Word ook CETIGO gecertificeerd

CETIGO is het platform waar professionals certificaten kunnen behalen voor diverse onderwerpen die een kwalitatieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van gebouwen. Hierbij staat het (ver)bouwen, onderhouden, inspecteren en verduurzamen van gebouwen centraal. Certificaten worden behaald door het met goed resultaat volgen van geaccrediteerde cursussen en opleidingen. Certificaathouders worden ingeschreven in het openbare CETIGO register.

Direct zoeken naar een specialist

Duurzaamheid

De sector rondom het kwalitatief (ver)bouwen en onderhouden van gebouwen zal de komende jaren ingrijpend en blijvend veranderen.

Er is een aantal aanjagers dat hiervoor zorgt. Zo is er het besluit van de Overheid om Nederland blijvend te verduurzamen. De lat ligt hierbij hoog, Nederland zal per 2050 geen CO2 meer uitstoten. Om dat doel te behalen heeft de Nederlandse overheid spelregels opgesteld en zullen de komende jaren nog veel extra regels volgen. Dit betekent onder meer dat op termijn alle ruim 6 miljoen gebouwen in Nederland verduurzaamd zullen gaan worden.

Ook de komst van de Omgevingswet zorgt ervoor dat we op een nieuwe manier gaan werken. De Omgevingswet brengt een aantal nieuwe wetten met zich mee. Denk hierbij aan de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Deze wet wordt ook wel de mammoetwet voor de bouw genoemd. En niet voor niets. De wijze waarop we bouwen en welke verantwoordelijkheden hierbij komen kijken zijn volledig anders dan dat de sector gewend is. Van bouwen onder traditioneel bouwtoezicht gaan we bouwen onder kwaliteitsborging.

Deze aanjagers bieden jou als professional volop kansen. Realiseer je hierbij wel dat de overheid ook meteen harde eisen stelt aan om deze aanjagers succesvol te laten zijn. En daarmee stelt diezelfde overheid meteen ook eisen aan jou als professional. Zorg dat je koploper wordt en blijft en volg de opleidingen en cursussen die CETIGO gecertificeerd zijn.

Er is een woud aan opleidingen en cursussen dat je kunt volgen als het gaat om thema’s als van verduurzaming van vastgoed. Verzeker jezelf ervan dat je een cursus volgt die inhoudelijk voor 100% aansluit op dat wat inhoudelijk en wettelijk vereist is. Met het volgen van een opleiding met een CETIGO certificaat weet je zeker dat je een opleiding of cursus volgt die aan al deze eisen voldoet.

CETIGO certificaathouders werken onder andere bij

Wil je jouw kennis over kwalitatief bouwen en onderhouden van gebouwen vergroten en bijhouden?

Behaal dan een CETIGO certificaat. Lees hier hoe jij je kunt certificeren binnen het CETIGO register.

Benieuwd naar collega’s uit de branche met een CETIGO certificaat?

Menu