Word ook Cetigo gecertificeerd

Cetigo is het platform waar je kennis opdoet en borgt inzake alle aspecten van de energie transitie. Cetigo verstrekt certificaten voor diverse onderwerpen binnen de energie transitie. Hierbij staat het (ver)bouwen, inspecteren en verduurzamen van gebouwen centraal. Certificaten kunnen worden behaald door het volgen van geaccrediteerde cursussen en opleidingen. Certificaathouders worden ingeschreven in het openbare Cetigo register.

Direct zoeken naar een specialist

Duurzaamheid

De bouw- en installatiesector zal de komende jaren ingrijpend blijvend veranderen. De grote aanjager hierbij is het besluit van de Overheid om Nederland blijvend te verduurzamen. De lat ligt hierbij hoog, Nederland zal per 2050 geen CO2 meer uitstoten. Om dat doel te behalen heeft de Nederlandse overheid spelregels opgesteld en zullen de komende jaren nog veel extra regels volgen. Dit betekent onder meer dat op termijn alle ruim 6 miljoen gebouwen in Nederland verduurzaamd zullen gaan worden.

De energietransitie biedt jou als professional volop kansen. Realiseer je hierbij wel dat de overheid ook meteen eisen stelt aan de kwaliteit van de verduurzaming van gebouwen. En daarmee stelt diezelfde overheid meteen ook eisen aan jou als professional. Zorg dat je koploper wordt en blijft en volg de opleidingen en cursussen die CETIGO gecertificeerd zijn.

Er is een woud aan opleidingen en cursussen dat je kunt volgen binnen het thema verduurzaming van vastgoed. Verzeker jezelf ervan dat je een cursus volgt die inhoudelijk voor 100% aansluit op dat wat inhoudelijk en wettelijk vereist is binnen de energie transitie. Met het volgen van een opleiding met een CETIGO certificaat weet je zeker dat je een opleiding of cursus volgt die aan al deze eisen voldoet.

CETIGO certificaathouders werken onder andere bij

Wil je jouw kennis vergroten op een deelgebied binnen de energie transitie?

Behaal dan een CETIGO certificaat.

Benieuwd naar alle specialisten met een CETIGO certificaat?

Menu