Met een Cetigo certificaat laat je zien dat jij je kennis en vaardigheden op een onderdeel van de energie transitie volledig beheerst. Cetigo geeft de volgende certificaten uit:

CETIGO BENG basis certificaat 
Certificaathouders tonen met het CETIGO basis certificaat aan dat zij beschikken over voldoende praktische kennis inzake BENG. De BENG basis certificaathouder heeft hiervoor een relevante en door CETIGO geaccrediteerde cursus gevolgd. Tevens heeft de BENG basis certificaathouder de praktijkopdracht om een goed onderbouwd verduurzamingsadvies voor een bestaand gebouw te geven met goed resultaat volbracht en heeft hij of zij het CETIGO permanente educatie programma gevolgd zodat hij of zij over de meest actuele kennis beschikt. Het CETIGO BENG basis certificaat wordt behaald door het volgen van de cursus BENG in de praktijk en het met goed gevolg maken van de aanvullende praktijkopdracht.

CETIGO BENG expert bestaande bouw certificaat
Houders van het certificaat BENG expert bestaande bouw tonen aan dat ze de BENG regels op expert niveau op integrale wijze kunnen toepassen. Dit houdt in dat de certificaathouder in staat is om tijdens de inspectiefase, de adviesfase en de uitvoeringsfase invulling te geven aan het realiseren van een realistisch en haalbaar verduurzamingsplan voor een bestaand gebouw. De certificaathouder heeft tijdens de opleiding een individuele praktijktoets gedaan. Deze bestaat uit het maken van een praktijkopdracht die hij of zij ook met succes verdedigd heeft tijdens het praktijkexamen. Tevens heeft de certificaathouder met succes het theorie examen gehaald en heeft hij of zij het meest recente CETIGO permanente educatie programma gevolgd.
De opleidingen gegeven door BouwProfs en Kader Opleidingen zijn CETIGO gecertificeerd en geven recht op het CETIGO certificaat BENG expert bestaande bouw.

CETIGO monumenten certificaat
Houders van het CETIGO monumenten certificaat tonen aan dat ze volledig inzicht en kennis hebben in de mogelijkheden om een gebouw met een monumentale status op een verantwoorde manier te verduurzamen. Tevens beschikt men over de tools die nodig zijn om een goed verduurzamingsadvies te maken voor een monument op basis van BENG en Bouwbesluit. Deze cursus wordt gegeven door BouwProfs en Normplan.

CETIGO certificaat integrale woning inspectie
Certificaathouders zijn geslaagd voor het examen van de opleiding Integraal Woning Inspecteur – Woning Inspecteur NTA8060 en hebben de meest recente permanente educatie op dit vakgebied gevolgd. Certificaathouders zijn volledig geschoold in de landelijke norm voor integrale woninginspectie NTA8060. Deze opleiding wordt gegeven door BouwProfs en NormPlan.

CETIGO certificaat Energieprestatie Woningen Basismethodiek
Houders van het CETIGO certificaat Energieprestatie Woningen Basismethodiek hebben de opleiding EP-W/B adviseur gevolgd en volgen jaarlijks het verplichte programma tot permanente educatie. Certificaathouders zijn volledig geschoold in het opstellen en registreren van energielabels van bestaande woningen volgens de nieuwe basisopnamemethodiek.
De opleiding gegeven door BouwProfs en door Kader Opleidingen zijn CETIGO gecertificeerd en geven recht op het CETIGO certificaat Energieprestatie Woningen Basismethodiek.

Menu