Met een Cetigo certificaat laat je zien dat jij je kennis en vaardigheden op een onderdeel van de energie transitie volledig beheerst. Cetigo geeft de volgende certificaten uit:

CETIGO BENG basis certificaat 
Certificaathouders tonen met het CETIGO basis certificaat aan dat zij beschikken over voldoende praktische kennis inzake BENG. De BENG basis certificaathouder heeft hiervoor een relevante en door CETIGO geaccrediteerde cursus gevolgd. Tevens heeft de BENG basis certificaathouder de praktijkopdracht om een goed onderbouwd verduurzamingsadvies voor een bestaand gebouw te geven met goed resultaat volbracht en heeft hij of zij het CETIGO permanente educatie programma gevolgd zodat hij of zij over de meest actuele kennis beschikt.
Lees hier hoe je het CETIGO BENG basis certificaat behaalt.

CETIGO BENG expert bestaande bouw certificaat
Houders van het certificaat BENG expert bestaande bouw tonen aan dat ze de BENG regels op expert niveau op integrale wijze kunnen toepassen. Dit houdt in dat de certificaathouder in staat is om tijdens de inspectiefase, de adviesfase en de uitvoeringsfase invulling te geven aan het realiseren van een realistisch en haalbaar verduurzamingsplan voor een bestaand gebouw. De certificaathouder heeft tijdens de opleiding een individuele praktijktoets gedaan. Deze bestaat uit het maken van een praktijkopdracht die hij of zij ook met succes verdedigd heeft tijdens het praktijkexamen. Tevens heeft de certificaathouder met succes het theorie examen gehaald en heeft hij of zij het meest recente CETIGO permanente educatie programma gevolgd.
Lees hier hoe je het CETIGO certificaat BENG expert bestaande bouw behaalt.

CETIGO certificaat integrale woning inspectie
Certificaathouders zijn geslaagd voor het examen van de opleiding Integraal Woning Inspecteur – Woning Inspecteur NTA8060 en hebben de meest recente permanente educatie op dit vakgebied gevolgd.
Lees hier hoe je het CETIGO certificaat integrale woning inspectie behaalt.

Menu