Certificaten

Wil je jouw kennis vergroten op één of meerdere deelgebied binnen de energie transitie? Wil je weten hoe je optimaal gebouwen bouwt, verbouwt, onderhoudt en verduurzaamt? En wil je aan potentiële opdracht- of werkgevers laten zien dat je hiervoor je kennis op orde hebt?

Met een CETIGO certificaat op zak heb je het beste leertraject gevolgd en ben je gecertificeerd op het door jou gevolgde onderwerp binnen de energie transitie.

Er is een woud aan opleidingen en cursussen dat je kunt volgen binnen het thema verduurzaming van vastgoed. Verzeker jezelf ervan dat je een cursus volgt die inhoudelijk voor 100% aansluit op dat wat inhoudelijk en wettelijk vereist is binnen de energie transitie. Met het volgen van een opleiding met een CETIGO certificaat weet je zeker dat je een opleiding of cursus volgt die aan al deze eisen voldoet.

Iedere cursus die het CETIGO certificaat toegekend heeft gekregen is door onze team aan deskundigen aan een grondige inspectie onderworpen. Dit betekent dat het curriculum van de betreffende cursus is doorgelicht om te zien of de inhoud volledig aansluit bij de leerbehoefte van de cursist. Ook wordt iedere cursus met het CETIGO certificaat minstens één maal per jaar door een CETIGO deskundige bijgewoond om te zien of de cursus op een kwalitatief goede wijze wordt gegeven.

Bekijk hier welke CETIGO certificaten je kunt behalen.

Ook een cursus volgen en een CETIGO certificaat verkrijgen?

Menu